Istraživanja i analize tržišta

Ulaganje u nepokretnosti zahteva poznavanje ne samo makroekonomskih parametara jedne privrede, već i lokalne prilike grada koji se konstantno razvija.

Svako istraživanje tržišta za nas predstavlja vrednost. Na podlozi tih činjenica mi smo u mogućnosti da damo prave savete. U kombinaciji sa znanjem o pravnim formama i finansijskim konstrukcijama, lokalna prisutnost na terenu čini naša istraživanja neophodnim za donošenje pravilnih odluka u oblasti ulaganja kapitala u nepokretnosti.

Naš grad se ubrzano menja. Na mestima gde su do skoro bile livade ili porodične kuće, niču višespratnice. To je normalan proces urbanizacije koji podiže opšte blagostanje svih građana jednog grada, pod uslovom da se vrši u skladu sa pravilima struke i da počiva na poverenju strana koje učestvuju u poslu. 

Dobrodošli

Francuska br. 5,
Beograd, 11000 Srbija

pozovite nas

 
tel.: +381 11 2 606 505