Sektor za saradnju sa stanovništvom Istraživanje tržišta nepokretnosti

Istraživanje tržišta nepokretnosti

Svako istraživanje tržišta za nas predstavlja vrednost.

 

Na podlozi tih činjenica mi smo u mogućnosti da damo prave savete. U kombinaciji sa znanjem o pravnim formama i finansijskim konstrukcijama, lokalna prisutnost na terenu čini naša istraživanja neophodnim za donošenje pravilnih odluka u oblasti ulaganja kapitala u nepokretnosti.