Naša priča

MAGNAT Real Estate Investments vuče korene iz davne 1993. godine kada je osnivač postavio temelje jednoj od prvih agencija za nekretnine u Srbiji, a danas zauzima zapaženo mesto u svetu posrednika i Real Estate konsultanata.

Kratak uvod

Posle više od dve decenije poslovanja, naš tim Real Estate savetnika može da se pohvali sposobnošću da brzo prepozna potrebe svojih klijenata. Naši finansijski stručnjaci i inženjeri pristupaju svakom projektu sa posebnom pažnjom kako bi vlasnicima nepokretnosti obezbedili sigurne investicione partnere i optimalne finansijske konstrukcije.

SEKTOR ZA ODNOSE SA INVESTITORIMA

SEKTOR ZA ODNOSE SA PRIVREDNOM

ISTORIJA

Početak rada našeg Privrenog društva vezan je za 1993 godinu kada se prvi put registruje kao Agencija “Petrović” sa sedištem na Novom Beogradu. Uz veliki entuzijazam i rad osnivača Agencija počinje svoj razvoj i uspon koji traje do danas.

Februara 1995. godine osnivač sa poslovnim partnerima, formira poslovni sistem MAGNAT NEKRETNINE koje vrlo brzo zauzima jedno od vodećih mesta među posrednicima u prometu nepokretnosti gde se i danas nalazi.

U skladu sa savremenim trendovima poslovanja, proširenjem polja delatnosti i sopstvenim razvojem Agencija menja svoju pravnu formu i od januara 2007 godine poslujemo kao privredno društvo pod imenom MAGNAT Petrović doo sa sedištem na Novom Beogradu i posebnom poslovnom jedinicom u Beogradu. Istovremeno poslovni sistem MAGNAT NEKRETNINE menja svoju pravnui formu i prerasta u privredno društvo MAGNAT nekretnine doo.

Osnovni princip rada je poseban pristup svakom klijentu ponaosob, jer je promet nepokretnosti kompleksan posao koji obuhvata oblasti prava, ekonomije i psihologije. Takav pristup pretpostavlja znanje, iskustvo i savesnost koje moraju biti u funkciji zaštite interesa svakog učesnika u prometu nepokretnosti, ali isto tako moraju zadovoljiti zahteve brzine i efikasnosti koje nameće savremeno društvo.

Posebna pažnja je poklonjena pravnoj sigurnosti svih klijenata koja se ostvaruje potpunom proverom isprava kojima se dokazuje pravo svojine na nepokretnostima, proverom identiteta ugovornih strana i izradom Ugovora koji na kraju omogućavaju jednostavnu uknjižbu prava svojine kao krajnjeg cilja svakog prometa nepokretnosti.

U svom radu oslanjamo se na iskustvo i obučenost naših Real Estate agenata i konsultanata koji su spremni da u svakom trenutku odgovore na zahteve klijenata.

Svojim prisustvom MAGNAT Petrović doo kao posrednik u prometu nepokretnosti bio je i ostao siguran i pouzdan partner svakom klijentu koji je zakucao na naša vrata.

Naši zadovoljni klijenti ostaju istovremeno i naš najveći oslonac u daljem radu, naša najbolja preporuka i iznova nam daju motiv da istrajemo na način kojim smo radili svih ovih godina sa željim da budemo još bolji i da iz naše kancelarije ljudi izlaze sa osmehom na licu.

Počtkom 2020. godine osnovana je posebna kompanija unutar poslovnog sistema MAGNAT nekretnine, pod nazivom MAGNAT Real Estate Investimets koje se bavi pronalaženjem atraktivnih investicionih prilika, finansijskim struktuiranjem investicionih poduhvata, brendiranjem i marketingom nepokretnosti, kao i upravljanjem i održavanjem nepokretnosti.