Sektor za saradnju sa stanovništvom Podizanje vrednosti kroz izgradnju

Podizanje vrednosti kroz izgradnju

Naš grad se ubrzano menja. Na mestima gde su do skoro bile livade ili porodične kuće, niču višespratnice. To je normalan proces urbanizacije koji podiže opšte blagostanje svih građana jednog grada, pod uslovom da se vrši u skladu sa pravilima struke i da počiva na poverenju strana koje učestvuju u poslu. 

 

Osnov naše odlične saradnje jeste precizan dogovor koji uvažava vlasnike nepokretnosti. Ukoliko postoje urbanististički uslovi koji bi dozvolili podizanje vrednosti nepokretnosti kroz izgradnju, mi ćemo se postarati da naši klijenti izvuku maksimum.